Frihet, självverksamhet och individualisering

Montessorimetoden bygger på principen att barnen själva vill utvecklas och lära sig nya saker. Genom att ge barnen friheten, verktygen och uppmuntringen att lära sig själva kan de tidigt lära sig att bli självständiga individer. De tre grunderna som metoden bygger på är just ”frihet, självverksamhet och individualisering”.

 

Barnen har möjlighet att själva få bestämma vad de ska lära sig, när de ska lära sig och hur de går till väga. Detta innebär inte att barnen släpps lösa och att ständigt kaos råder. För att kunna få metoden att fungera krävs även förberedelse och strukturer. Barnen får lära sig att ta hand om materialet och själva lägga tillbaka leksakerna. Även miljön de befinner sig i, klassrummen och lokalerna, är förberedda för att göra det möjligt för barnen att lära sig. Det handlar till exempel om att det finns öppna ytor som ger barnen frihet att gå som de vill, att möblerna är anpassade för barnen och att det bara finns ett exemplar av de olika leksakerna. Klasserna har en mix av olika åldrar, vilket får äldre barn att växa och utvecklas genom att de visar de yngre barnen hur vissa saker görs.

 

Lärarens roll är att förklara materialen, eller ”leksakerna”, till barnen och ge råd under vägen. På ett sätt är det mer likt en handledare än en traditionell lärare. De ska ta tillvara på barnens intressen och vara observanta på vilken kunskapsnivå de ligger på, för att kunna ge rätt material.rbrb_2779

 

Som med all utbildning har även Montessoris metoder fått utstå kritik och motstånd genom tiderna. Men i modern tid har metoden visat sig vara effektiv och tillämpas idag i stora delar av världen. Studier från 2005 visar till exempel att yngre barn i åldrarna 3 till 11 år, som lärt sig via montessorimetoden, överträffade andra barn i samma åldrar när det gällde matematik och naturvetenskap. I vissa fall har en del skolor bara plockat vissa delar av metoden och ändå haft framgång.

 

Kända Montessorielever
Det finns ett antal betydelsefulla personer i världen med Montessoribakgrund. Några exempel på dessa är Googles bägge grundare, Larry Page och Sergei Brim, samt Amazons grundare Jeff Bezoz. Detta är dock bara några få från en lista med mängder av inflytelserika och kreativa personer. Det är just kreativiteten och självständigheten som verkar vara den gemensamma nämnaren hos många av dessa personer. Montessorimetoden hjälper barnen att själva utveckla sin förmåga att ta ansvar och söka kunskap. I Sverige finns det Svenska Montessoriförbundet som jobbar för att metoden ska få större utbredning i landet.