Svenska Montessoriförbundet

Grundaren av Montessoripedagogiken är Maria Montessori som levde mellan 1870 och 1952. Hon föddes i Italien, men hennes liv avslutades i Nederländerna efter ha tvingats leva där i exil av Mussolini. Kärnan i hennes pedagogik är att barn alltid strävar efter att lära sig nya saker och utvecklas. Lärarens roll är annorlunda än den traditionella, då läraren i en Montessoriskola har en mer tillbakadragen roll, där barnen själva ska ta initiativ och inte bli tillsagda vad de ska göra. Med rätt metoder, redskap och aktiviteter, kan barnen ta in och behålla mer kunskap än med de vanliga metoderna.

Skolor lever inte upp till krav

På svenska Montessoriförbundet auktoriserar man skolor utifrån de kriterier som krävs, för att en skola ska få kallas för en Montessori-skola. Nu har det framkommit att det finns problem bland skolor i Stockholmsområdet när det gäller auktoriseringen. Skolorna lever inte upp till egna Montessoripedagogikens krav och saknar auktorisering helt eller delvis. Dock betyder inte detta att skolorna inte är godkända enligt Skolinspektionen eftersom auktoriseringen inte har med läroplanen att göra. Det som saknas på dessa skolor är oftast att det inte finns tillräckligt med Montessori-utbildad personal vilket är ett måste. Pedagogiken ska också genomsyra undervisningen inte bara låta undervisningen vara inspirerad av metoderna.

Montessorimetoder som gäller

Montessorimetoden bygger på barnets egna förmåga att vilja lära sig och utvecklas genom att ta ansvar. De tre grunderna som pedagogiken bygger på är frihet, självverksamhet och individualisering. För att detta ska kunna fungera i en undervisningsmiljö krävs struktur och förberedelser. Barnen har ansvar för materialet de använder och de ska få vara i öppna, inbjudande miljöer där möblerna är anpassade till barn. Klasserna ska vara åldersintegrerade vilket betyder att de yngre barnen kan lära sig av de äldre. Lärarens roll är annorlunda jämfört med en traditionell lärare. En Montessorilärare ska hålla sig i bakgrunden och låta barnet ta egna initiativ och utvecklas.