Montessori

Child playing with homemade, do-it-yourself educational toys, stacking and arranging colorful pieces. Learning through experience concept, gross and fine motor skills, educational approach concept.

Montessoriskolor i Göteborg

Maria Montessori föddes i Italien 1870 men dog i Nederländerna år 1952 efter att ha tvingats i exil av Mussolini. Kärnan i hennes pedagogik är att barnet strävar efter att utvecklas och vill lära sig så man bör låta barnet ta egna initiativ i en miljö som är anpassad förLäs mer

Svenska Montessoriförbundet

Svenska Montessoriförbundet

Grundaren av Montessoripedagogiken är Maria Montessori som levde mellan 1870 och 1952. Hon föddes i Italien, men hennes liv avslutades i Nederländerna efter ha tvingats leva där i exil av Mussolini. Kärnan i hennes pedagogik är att barn alltid strävar efter att lära sig nya saker och utvecklas. Lärarens rollLäs mer

Vem var Maria Montessori?

Vem var Maria Montessori?

  Montessori är ett namn som frekvent nämns i relation till utbildning och uppfostring. Metoderna som bär hennes namn har blivit ett vanligt förekommande sätt för lärare och föräldrar att ge barn en gedigen utbildning. Ändå är det få som vet vem kvinnan bakom idéerna var. Maria Montessori levde ettLäs mer

Utomhuspedagogik på Montessoriskolor

Utomhuspedagogik på Montessoriskolor

Montessoriskolorna är självklart framförallt kända för att de tillämpar den pedagogik som utvecklades av Maria Montessori om barns utveckling och inlärningsförmåga. Vissa Montessoriskolor tillämpar dock även något som kallas för utomhuspedagogik. Det finns även renodlade utomhuspedagogikförskolor, till exempel Ur och skur, som inte använder sig av Montessoripedagogiken. På de förskolorLäs mer

Skolmaten i Montessori

Skolmaten i Montessori

Oavsett vilken pedagogik man använder sig av i undervisningen är lagen lika för alla skolor när det gäller skolmaten. Montessoriskolor måste således rätta in sig efter samma regler när det gäller maten som landets övriga friskolor och kommunala skolor. Om man vill ha elever som presterar väl och som mårLäs mer

Montessori i Sverige

Montessori i Sverige

Grundaren av Montessoripedagogiken, Maria Montessori, levde mellan 1870 och 1952. Hon föddes i Italien, men skulle komma att dö i Nederländerna, efter att Mussolini skickade henne i exil under andra världskriget, då hon vägrade att hjälpa till med att utbilda barn till soldater. I staden i Nederländerna där hon bodde,Läs mer

Vad är Montessori-metoden?

Vad är Montessori-metoden?

Maria Montessori var en italiensk kvinna som levde under slutet av 1800-talet. Hon var den första italienska kvinnan som erhöll en examen i medicin i Italien, något som var väldigt kontroversiellt under den tidsperioden.   Montessori-metoden är en metod Maria Montessori utvecklade genom observationer och självstudier. Hon öppnade en skolaLäs mer

Vem var Maria Montessori?

Vem var Maria Montessori?

Denna italienska kvinna föddes år 1870 och hennes liv var lika kontroversiellt som det var spektakulärt. Det visade sig tidigt att Maria Montessori var duktig på att studera, och hon visade en talang för ämnen som matematik och fysik. När hon var 20 år fick hon ett intyg i fysikLäs mer

Frihet, självverksamhet och individualisering

Frihet, självverksamhet och individualisering

Montessorimetoden bygger på principen att barnen själva vill utvecklas och lära sig nya saker. Genom att ge barnen friheten, verktygen och uppmuntringen att lära sig själva kan de tidigt lära sig att bli självständiga individer. De tre grunderna som metoden bygger på är just ”frihet, självverksamhet och individualisering”.   BarnenLäs mer