Montessoriskolor i Göteborg

Maria Montessori föddes i Italien 1870 men dog i Nederländerna år 1952 efter att ha tvingats i exil av Mussolini. Kärnan i hennes pedagogik är att barnet strävar efter att utvecklas och vill lära sig så man bör låta barnet ta egna initiativ i en miljö som är anpassad för barn. Det ska finnas tydlighet, struktur, inlärningsmetoder och även leksaker som ska öppna deras sinne för att de ska lära sig på bästa sätt. Montessori-skolor finns över hela Sverige och även i Göteborg. Idag finns cirka 650 Montessoriskolor i Sverige på grundnivå och ett tjugotal av dem finns i Göteborg.

Montessoriskola i Göteborg i konkurs

I Göteborg finns ett 20-tal Montessoriskolor, från förskola till högstadieskola. För att få kallas för en Montessoriskola måste skolan uppfylla vissa kriterier som till exempel att de flesta av den pedagogiska personalen ska ha utbildning inom Montessoripedagogiken. Pixbo Montessoriskola i Göteborg har gått i konkurs trots många kampanjer från föräldrar och elever. Man har inte lyckats att locka tillräckligt många elever för att kunna fortsätta verksamheten. Skolan har till och med bytt lokaler för att försöka få ner kostnaderna men det har inte hjälpt. Både föräldrar och personal har dock förhoppningar om att kunna fortsätta driva skolan och har skickat in en ansökan till Skolinspektionen.

Pedagogiska metoder i en Montessoriskola

Det ska finnas tydlighet och struktur i en Montessoriskola. Miljön ska vara inbjudande och anpassad för barnet så att det uppmuntrar han/hon till att vilja lära sig nya saker. Inlärningsredskap och leksaker ska vara designade så att de underlättar lärandet. Lärarens roll i en Montessoriskola är annorlunda jämfört med en lärare i en traditionell skola. Läraren i Montessoriskolan har en tillbakadragen roll och observerar barnet i stället för att tala om vad han/hon ska göra. På så sätt ska barnet ta egna initiativ och ansvar för det material som han/hon använder. Genom att få agera själva kommer barnen att utvecklas och lära sig nya saker i sin egen takt.