Utomhuspedagogik på Montessoriskolor

Montessoriskolorna är självklart framförallt kända för att de tillämpar den pedagogik som utvecklades av Maria Montessori om barns utveckling och inlärningsförmåga. Vissa Montessoriskolor tillämpar dock även något som kallas för utomhuspedagogik. Det finns även renodlade utomhuspedagogikförskolor, till exempel Ur och skur, som inte använder sig av Montessoripedagogiken. På de förskolor som nämns nedan har dock Montessoripedagogiken och utomhuspedagogiken kombinerats.

En av de skolor som använder sig av detta koncept är Falkenbergs kommunala Montessoriskola. Där har man använt sig av utomhuspedagogik sedan 2007, vilket i praktiken innebär att barnen är utomhus tre dagar i veckan, oavsett väder. Det finns flera syften med utomhusverksamheten. Till exempel vill man ge barnen en bättre förståelse och respekt för natur och miljö, vilket skolan anser att de lättast får i naturen. Naturen fungerar också som en utökning av klassrummet, där barnen kan studera ämnen gränsöverskridande och träna på sin motorik. Skolorna utövar även så kallad social träning, det vill säga samarbete, hänsyn och ansvartagande. Barnen får också utrymme till fri lek. Efter att de har tillbringat en dag utomhus träffas alla klasser inomhus för att reflektera kring det de upplevt i en timme.children-542037_640

En annan skola med samma mål om att ge barnen kunskap och respekt för naturen genom att låta dem uppleva naturen är Naturmontessori, en skolkoncern som har tre förskolor: två i Kungälv och en i Alafors. Stort fokus i dessa skolor ligger på hållbarhet. Förutom att arbeta med barnens värderingar kring att respektera naturen köper skolan till exempel in livsmedel som är närproducerade och ekologiska. Skolan ser också hållbarhet som ett inre värde, till exempel genom att i varje val man gör se till helheten och vad som är bäst för alla. I det ingår att inte göra egen vinning på bekostnad av andra.

Det är inte bara viktigt att vara utomhus för barn, utan även för vuxna. Detta gäller särskilt de som tillbringar mycket tid vid ett skrivbord under sina arbetsdagar. Som chef har man möjlighet att påverka hur mycket ens anställda kommer ut. Om man ska anordna teambuilding i Stockholm kan man till exempel kontakta Teamout, som erbjuder en mängd teambuildingaktiviteter utomhus, i naturen.