Vad är Montessori-metoden?

Maria Montessori var en italiensk kvinna som levde under slutet av 1800-talet. Hon var den första italienska kvinnan som erhöll en examen i medicin i Italien, något som var väldigt kontroversiellt under den tidsperioden.

 

Montessori-metoden är en metod Maria Montessori utvecklade genom observationer och självstudier. Hon öppnade en skola för att lära barn att läsa och skriva. Det var dock inte vilka barn som helst, utan bland annat barn från mentalsjukhus som ansågs olärbara. Genom hennes pedagogik lärde sig likväl även dessa barn att läsa och skriva framgångsrikt.

 

Utan att gå in alltför djupt kan man säga att det finns ett antal punkter som anses vara essentiella i hennes metod. I klassrummet erbjöds barnen en mängd olika verktyg som var speciellt utvecklade för att stimulera inlärning. Det var leksaker som barnen kunde använda för att bland annat lära sig skriva och läsa. Det ska alltid bara finnas ett exemplar av leksaken i klassrummet för att få barnen att turas om och dela den med andra.

 

En annan viktigt del av metoden är att klassrummet ska vara inbjudande med glada färger och en positiv atmosfär. Barnen ska tycka det är roligt att komma in och lära sig. Principen är att barnen vill lära sig mer om det är kul att lära sig. Även lärarens roll i klassrummet skiljer sig från den traditionella. Istället för att aktivt föreläsa och ställa krav ska läraren ta en mer tillbakadragen roll och låta barnen lära sig själva. Läraren ska bara finnas till hands för att hjälpa till om det blir problem eller för att ge råd, men då för att underlätta barnets eget lärande.Vad är Montessori-metoden 1

 

Metodens kärna
Montessori var övertygad om att barnen själva strävar efter att lära sig nya saker och utvecklas. Hon ansåg att det fanns olika perioder där inlärningen kunde ge störst effekt. Med hjälp av rätt material och aktiviteter kunde barnen ta in och behålla mer kunskap än med traditionella metoder.

 

Metoden har idag utvecklats för att även kunna utbilda äldre barn, ungdomar och vuxna. Det är därför ett utmärkt verktyg att ha i bagaget. Även andra utbildningar, som en projektledarutbildning, kan vara till stor nytta när man arbetar med barn- och vuxenutbildning. Förutom själva pedagogiken är organiseringen och strukturering av inlärningstillfällena också oerhört viktig för att få ut så mycket som möjligt av tiden tillsammans. Detta i kombination med Montessori är ett bra alternativ till den traditionella utbildningen.