Vem var Maria Montessori?

Denna italienska kvinna föddes år 1870 och hennes liv var lika kontroversiellt som det var spektakulärt. Det visade sig tidigt att Maria Montessori var duktig på att studera, och hon visade en talang för ämnen som matematik och fysik. När hon var 20 år fick hon ett intyg i fysik och matematik, och hade tankar att vidareutbilda sig till ingenjör, men valde istället att studera medicin. Detta var något som var väldigt ovanligt bland kvinnor, inte bara valet att vidareutbilda sig utan även själva utbildningen. Kvinnor ansågs under den här tiden inte ha något att göra i de högre utbildningarna.

 

Maria Montessori valde att utbilda sig på Roms universitet, trots starkt motstånd från både lärare och elever på grund av hennes kön. Trots det var hon framgångsrik och jobbade envist till sig en position som sjukhus-assistent under hennes första år, något som gav henne ovärderlig praktisk erfarenhet. Under de sista två åren specialiserade hon sig i pediatrik och psykologi och blev en expert i ämnet. Hennes tid vid universitetet gjorde stort intryck i hur hon senare valde att leva sitt liv.Vem var Maria Montessori 1

 

Yrkesverksamhet
Maria Montessori började tidigt att jobba med barn som hade problem i form av psykologiska störningar. Hon tog sig även ofta tiden att föreläsa om kvinnors rättigheter i allmänhet och de problemdrabbade barnens rättighet att få utbilda sig. Det var under den här tiden som hon började observera och utveckla sina metoder för att lära de problemdrabbade barnen. År 1906 fick hon möjligheten att ansvara för utbildningen i en skola. Hon bestämde sig då för att prova sina metoder i praktiken, i syfte att observera och utveckla dessa ytterligare. Hennes observationer och upptäckter i skolan lade grunden till vad vi idag kallar för Montessori-metoden.

 

En av historierna som kretsar kring Maria Montessori hände under andra världskriget. Under denna period hade Benito Mussolini makten i Italien, och i början var han väldigt uppmuntrande till Maria Montessori och hennes metod att lära barn. Det startades flera nya skolor i hela landet, men bara efter några år stängdes de. Anledningen sägs vara att Maria Montessori vägrat hjälpa Benito Mussolini använda hennes principer till att skapa barnsoldater.

 

Maria blev flera gånger nominerad till Nobels fredspris under sin livstid. Än idag används hennes principer och metoder i hela världen för att utbilda barn och ungdomar.