Montessori i Sverige

Grundaren av Montessoripedagogiken, Maria Montessori, levde mellan 1870 och 1952. Hon föddes i Italien, men skulle komma att dö i Nederländerna, efter att Mussolini skickade henne i exil under andra världskriget, då hon vägrade att hjälpa till med att utbilda barn till soldater. I staden i Nederländerna där hon bodde, Noordwijk aan Zee, ligger än idag högkvarteret för det internationella Montessoriförbundet, Association Montessori Internationale. Åtta år efter Maria Montessoris död fick hennes pedagogik också fäste i Sverige, då Svenska Montessoriförbundet bildades 1960. Förbundet fungerar som ett gemensamt organ för Sveriges olika Montessoriföreningar, och ska verka för Montessoripedagogikens utbredning i landet.

Montessoripedagogiken har också brett ut sig markant sedan 1960-talet i Sverige. Idag finns ungefär 650 Montessoriskolor på grundnivå i landet. Dessutom finns det många kommunala skolor i Sverige som i högre eller lägre utsträckning tillämpar Montessoripedagogik i sin verksamhet, till exempel genom att ha en särskild Montessoriklass.

Det är med andra ord ett stort antal barn i Sverige som berörs av Maria Montessoris pedagogik. På grund av detta finns det också en stor önskan från forskare att undersöka hur effektiv pedagogiken faktiskt är jämfört med traditionell undervisning – hur mycket lär sig egentligen barnen i Montessoriskolor? I USA har sådan forskning gjorts, och enligt den amerikanska studien, som genomfördes på en Montessoriskola i Wisconsin med barn i åldrarna fem och tolv år, lär sig barn mer och bättre med Montessoripedagogik. Resultaten visade att Montessoribarnen hade lättare att lösa matematiska problem och att skriva uppsatser, och att de dessutom var bättre på att umgås med andra barn.NSRW_Maria_Montessori

För att bekräfta att detsamma gäller svenska barn skulle en liknande jämförelse behöva göras här. Det verkar dock kunna dröja, eftersom Montessoriforskare och pedagogikforskare vid Lärarhögskolan i Stockholm har ansökt som forskningspengar för en sådan studie hos Vetenskapsrådet tre gånger, och fått avslag samtliga gånger.

Om ditt barn går i en Montessoriskola vet du att många saker där skiljer sig från en traditionell förskola eller skola. Många saker är dock precis desamma, oavsett vilken pedagogik som används. En sådan sak är till exempel att barnens kläder lätt försvinner. För att undvika det kan du sy eller stryka fast namnlappar i barnens jackor och overaller, som du enkelt kan beställa på Namnband.se.