Inlägg taggade med "montessori"

Montessoripedagogik hemma

Montessoripedagogik hemma

Montessoripedagogik är inte bara något som kan appliceras till lärande i skolan, utan till all form av lärande som barnet gör i livet. Om man vill kan man med andra ord stimulera barnets eget lärande och egna upptäckter även hemma, och som förälder agera som den passiva montessoriläraren som baraLäs mer

Utomhuspedagogik på Montessoriskolor

Utomhuspedagogik på Montessoriskolor

Montessoriskolorna är självklart framförallt kända för att de tillämpar den pedagogik som utvecklades av Maria Montessori om barns utveckling och inlärningsförmåga. Vissa Montessoriskolor tillämpar dock även något som kallas för utomhuspedagogik. Det finns även renodlade utomhuspedagogikförskolor, till exempel Ur och skur, som inte använder sig av Montessoripedagogiken. På de förskolorLäs mer

Skolmaten i Montessori

Skolmaten i Montessori

Oavsett vilken pedagogik man använder sig av i undervisningen är lagen lika för alla skolor när det gäller skolmaten. Montessoriskolor måste således rätta in sig efter samma regler när det gäller maten som landets övriga friskolor och kommunala skolor. Om man vill ha elever som presterar väl och som mårLäs mer

Montessori i Sverige

Montessori i Sverige

Grundaren av Montessoripedagogiken, Maria Montessori, levde mellan 1870 och 1952. Hon föddes i Italien, men skulle komma att dö i Nederländerna, efter att Mussolini skickade henne i exil under andra världskriget, då hon vägrade att hjälpa till med att utbilda barn till soldater. I staden i Nederländerna där hon bodde,Läs mer