Skolmaten i Montessori

Oavsett vilken pedagogik man använder sig av i undervisningen är lagen lika för alla skolor när det gäller skolmaten. Montessoriskolor måste således rätta in sig efter samma regler när det gäller maten som landets övriga friskolor och kommunala skolor. Om man vill ha elever som presterar väl och som mår bra finns det inte heller någon anledning att inte följa lagen; den säger nämligen att alla elever har rätt till gratis mat i skolan, och att den maten ska vara näringsriktig.

Förslaget till lagen om att maten ska vara näringsriktig kom 2009, efter ett flertal rapporter om elevernas hälsa och matvanor som oroade landets lärare och regering. Bland annat visade rapporterna att eleverna var trötta och presterade dåliga studieresultat. De visade också att många elever struntade i att äta den lunch som de fick gratis i skolan, och i vissa fall valde bort den för att istället äta snabbmat eller godis. En enkätundersökning från Skolmatens vänner och LRF visade att så många som 12 procent av landets elever, ungefär 120 000 elever, inte åt sin skollunch. Anledningarna som angavs var framförallt att de inte tyckte om maten.

Skolorna hade fram till dess kämpat med matkostnaderna, då budgeten för mat hade legat stilla, samtidigt som matpriserna hade ökat. Detta gjorde att många kommuners skolor inte levde upp till kraven ställda av Livsmedelsverket. Men efter att förslaget om lag om näringsriktig skolmat lagts fram blev det verklighet – det är numera lagstadgat att maten som serveras i skolan ska vara näringsriktig.apple-256268_1280

Exakt vad detta betyder finns dock inte stiftat i lag. Det ledde till en debatt om vad för slags mat skolorna borde servera. Bland annat diskuterades varför man i vissa skolor endast serverade lättmargarin och inte vanligt smör till brödet vid lunchen. Andra manade dock att fokusera på det som är viktigt, nämligen att servera god och näringsrik mat som barnen faktiskt vill äta. Detta försöker Montessoriskolan Nova göra, då de beställer mat från en leverantör där matens näringsinnehåll är beräknat och granskat. I skolans eget kök förbereds sallader och tillbehör till maten.

Om du vill servera god och näringsriktig mat till din familj även hemma, kan du hitta mängder av recept och inspiration på Matklubben.se.